Camping De Brem
Annuleringsvoorwaarden Camping De Brem

SOEPELE ANNULERINGSVOORWAARDEN

ZORGELOOS BOEKEN BIJ CAMPING DE BREM!

Reisadviezen

Om u te allen tijde van actuele informatie te voorzien, verwijzen wij u graag door naar de landelijke overheidswebsite waar u het huidig geldende reisadvies kunt vinden voor uw land van bestemming; Rijksoverheid actueel nieuws

Gratis omboeken

Camping de Brem denkt graag met u mee! Daar ook wij helaas geen glazen bol hebben, dus ook niet kunnen zien wanneer er voor iedereen een stukje meer zekerheid en vrijheid is, bieden wij het volgende aan; wanneer u reserveert bij Camping de Brem, kunt u - in geval u ons niet kunt bezoeken - gratis omboeken middels een voucher ter waarde van het op dat moment (aan)betaalde bedrag. Zo bent u verzekerd van een verblijf op Camping de Brem zonder extra kosten! Hieronder vindt u de voorwaarden van de voucherregeling;

 • De nieuwe aankomstdatum mag maximaal 1 jaar na de oorspronkelijke aankomstdatum zijn.
 • De waarde van de voucher is gelijk aan het door u reeds (aan)betaalde bedrag. In geval de kosten behorende bij de nieuwe boeking hoger liggen dan de waarde van de voucher, is bijbetaling verplicht.
 • Er is sprake van een voucher zonder terugbetalingsverplichting. Dit betekent dat bij annulering van de nieuwe boeking door de consument, Camping De Brem niet verplicht is tot terugbetaling van betaalde voorschotten, noch tot (terug)betaling van de waarde van de voucher.
 • Aanpassing van deze regeling kan plaatsvinden indien de overheid haar maatregelen langer laat voortduren.

Het annuleringsfonds

Bij het maken van een reservering wordt bij uw overeenkomst een annuleringsbijdrage berekend van 4,5% van de basishuurprijs. U bent dan ook automatisch ingeschreven voor dit annuleringsfonds. Wanneer u zelf een doorlopende reisverzekering of annuleringsfonds heeft, is het niet nodig om deze bij ons af te nemen. U kunt dit gemakkelijk telefonisch of liever per mail aan ons doorgeven. LET OP: het annuleringsfonds geldt uitsluitend tot de aankomstdatum. De bij annulering verschuldigde kosten, worden per overeenkomst (de daarop vermelde huurobjecten) vergoed, indien u moet annuleren ten gevolge van:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de verzekerde, niet meereizende familieleden van de verzekerde in de eerste of tweede graad, of huisgenoten van de verzekerde.
 • Een belangrijke zaakschade als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, storm, of overstroming welke niet gevolg is van nalatigheid. De beschadigde zaak moet het eigendom van de verzekerde, of het bedrijf waar hij werkt betreffen. De aanwezigheid van de verzekerde ten tijde van de huurperiode moet dringend noodzakelijk zijn.
 • Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde, tengevolge van gedeeltelijke of complete bedrijfssluiting alwaar de verzekerde werkzaam was.
 • Een onverwachte oproep voor militaire dienst, niet zijnde een mobilisatie.
 • Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurhuis bestemd voor permanente bewoning, waarvan de huur ingaat in de periode van 30 dagen voor aanvang van de huurperiode van uw huurobject, tot en met de laatste dag van de huurperiode.
 • Van dekking zijn uitgesloten de gevolgen van de volgende voorvallen: oorlog, burgeroorlog, ongevallen waarbij kernenergie, of straling een rol speelt, het deelnemen aan, of vrijwillig bijwonen van een staking, ontvoering, terrorisme, oproer of staatsgreep.
 • Waar verzekerde staat kan ook meereizende gelezen worden. De annulering dient binnen drie werkdagen schriftelijk, zo mogelijk met alle bewijsstukken, gemeld te worden bij Camping de Brem. Terugbetaling reeds betaalde huurpenningen geschiedt met inhouding van de administratiekosten, en eerst nadat alle relevante bewijsstukken overlegd zijn. De dekking van het annuleringsfonds gaat in op het moment dat alle meereizende personen aan Camping de Brem gemeld zijn.

*Let wel: er kan geen beroep worden gedaan op het annuleringsfonds wanneer u annuleert vanwege het Covid-19 virus.